Current Positions Open

[HCM] Video Editor at EVOL

10.000.000Đ - 14.000.000Đ (gross)
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến thông tin tuyển dụng này. Mời bạn đọc kỹ các yêu cầu bên dưới cho vị trí Video Editor.

Quận 7, TP.HCM, Vietnam Toàn thời gian

[HCM] Sales Consultant at EVOL

EVOL đang tìm kiếm những đồng đội có niềm đam mê với lĩnh vực Sales và mong muốn có một nơi để thuộc về.

Quận 7, TP.HCM, Vietnam Toàn thời gian

[HCM] System Administrator at EVOL

16.000.000 VNĐ -19.000.000 VNĐ (gross)
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến thông tin tuyển dụng này. Mời bạn đọc kỹ các yêu cầu bên dưới cho vị trí System Administrator.

Quận 7, TP.HCM, Vietnam Toàn thời gian

Privacy Policy Powered by HR Partner - Cloud HR Software